Skip to content

PERSONDATA
Percepcia / Høreklinikken.dk ønsker med denne politik at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.
Personoplysningerdata kan være dit navn, din e-mail, fysisk adresse, fødselsdato, CPR-nummer, IP-adresse, lokaliseringsdata mm..

Dataansvarlig

Percepcia / høreklinikken.dk tilpasser høreapparater og forhandler høreapparatløsninger. Vi ønsker gennem professionalisme, erfaring og videreuddannelse at sikre, de bedste høreløsninger i branchen med service i højsædet.

Vi holder til i Kalundborg kommune, men har kunder i hele landet og vores kunder er både private mennesker som ønsker specialiserende høreløsninger som virksomheder som behøver konsulentbistand på høreområdet, det være sig Ørelæger og offentlige institutioner og uddannelsessteder.

Percepcia / Høreklinikken.dk er dataansvarlig.

Percepcia / Høreklinikken.dk kontaktoplysninger er:

Percepcia / Høreklinikken.dk
Bødkervænget 40, Sæby
4270 Høng

Kontaktperson er Peter Hviid-Christensen

Percepcia / Høreklinikken.dk udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Percepcia / Høreklinikken.dk er på nuværende tidspunkt i gang med at tilpasse relevante processer og systemer i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Percepcia / Høreklinikken.dk leverer som virksomhed en lang række ydelser. For hver enkelt ydelse gælder der særskilte vilkår og betingelser.

Når du, ved bestilling af én eller flere af disse ydelser, afgiver dine personoplysninger til Percepcia / Høreklinikken.dk, giver du samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af Percepcia / Høreklinikken.dk.

Du samtykker samtidig til vores og tredjeparters brug af cookies med formål om at målrette markedsføring og orienteringer samt føre webstatistik. Samtykke kan til en hver tid trækkes tilbage.

Hvordan indsamler Percepcia / Høreklinikken.dk personoplysninger

Percepcia / Høreklinikken.dk indsamler personoplysninger på følgende vis:

 • Ved oprettelse i vores kundesystem på høreklinikken.dk
 • Bruger høreklinikken.dk (f.eks. browsercookies).
  Sender e-mail eller udfylder support- og kontaktformular.
 • Skriver til os via sociale medier.
  Når du vælger at købe og/eller anmode om en af Percepcia / Høreklinikken.dk ydelser.
 • I forbindelse med brug af Percepcia / Høreklinikken.dk digitale ydelser.
 • Ved tilmeldelse til Percepcia / Høreklinikken.dk nyhedsbrev.

Indsamling og opbevaring af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.

Hvilke informationer indsamler Percepcia / Høreklinikken.dk?

Percepcia / Høreklinikken.dk indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
 • CPR-nummer.
 • Informationer om høreapperat.
 • Købsdata.
 • Feedback på sociale medier og andre digitale platforme.
 • Browserinformationer.
 • Oplysninger om din virksomhed og relevante kontaktpersoner.

Du kan, efter eget ønske, vælge at give Percepcia / Høreklinikken.dk personoplysninger udover de almene personoplysninger, som du vurderer kan have betydning enten af sikkerhedsmæssige hensyn og/eller for at give
Percepcia / Høreklinikken.dk mulighed for skræddersy serviceydelsen specielt til dig.

Det kan f.eks. være oplysninger om handicap.

Såfremt du vælger at gøre dette, betragter Percepcia / Høreklinikken.dk det samtidig som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger i vores kartotek.

Udover at modtage oplysninger fra dig selv, vil Percepcia / Høreklinikken.dk i nogle tilfælde supplere vores informationer med oplysninger, som vi har modtaget af tredjepart, f.eks. en samarbejdspartner.

Hvad er formålet med indsamlingen?

Percepcia / Høreklinikken.dk formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Behandling og køb af Percepcia / Høreklinikken.dk ydelser og produkter.
 • Produktregistrering.
 • Kontakt til dig før, under eller efter udført arbejde.
 • Opfyldelse af din anmodning om ydelser – herunder opdateringer.
  Forbedring og udvikling af Percepcia / Høreklinikken.dk serviceydelser.
 • Tilpasning af Percepcia / Høreklinikken.dk kommunikation og markedsføring til dig.
 • Analyse af din brugeradfærd.
 • Administration af din relation til Percepcia / Høreklinikken.dk.
 • Opfyldelse af lovkrav.
 • Markedsføring
 • Orientering og information

Det juridiske grundlag for behandlingen

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå Percepcia / Høreklinikken.dk baserer behandlingen af dine personoplysninger.

Percepcia / Høreklinikken.dk kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med tilpasning af høreløsninger mv. og/ eller samarbejdsaftaler.

Ligeledes kan Percepcia / Høreklinikken.dk behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

Behandlingen kan også finde sted for at Percepcia / Høreklinikken.dk kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette.

Af legitime interesser, som Percepcia / Høreklinikken.dk forfølger kan blandt andet nævnes behandling af sundhedsfaglig karakter, statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre din oplevelse samt kvaliteten af Percepcia / Høreklinikken.dk ydelser.

Oplyser du Percepcia / Høreklinikken.dk om særlige præferencer og hensyn, såsom helbredsmæssige oplysninger, handicap eller lignende, bruger Percepcia / Høreklinikken.dk oplysningerne til at tilpasse den pågældende ydelse.

Al overførsel af persondata sker krypteret.

Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.

Rettighederne er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Percepcia / Høreklinikken.dk behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Percepcia / Høreklinikken.dk har registreret om dig.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger Percepcia / Høreklinikken.dk har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Percepcia / Høreklinikken.dk alle oplysninger, som Percepcia / Høreklinikken.dk ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.

Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Percepcia / Høreklinikken.dk efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til  forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan ved skriftlig anmodning til Percepcia / Høreklinikken.dk enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine
personoplysninger.

Anmodningen skal indeholde dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Du kan også kontakte Percepcia / Høreklinikken.dk, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Anmodningen fremsendes til:

Percepcia / Høreklinikken.dk
Bødkervænget 40, Sæby
4270 Høng
Att.: Peter Hviid-Christensen
eller info@percepcia.dk

Percepcia / Høreklinikken.dk vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til dig.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Percepcia / Høreklinikken.dk, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Percepcia / Høreklinikken.dk kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier/ backup).

Hvis du ansøger om en stilling hos Percepcia / Høreklinikken.dk

Når du søger en stilling hos Percepcia / Høreklinikken.dk (opfordret eller uopfordret) behandles de oplysninger, som du har givet Percepcia / Høreklinikken.dk i forbindelse med din ansøgning.

Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

Percepcia / Høreklinikken.dk bruger oplysningerne til at vurdere, om Percepcia / Høreklinikken.dk ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med dig i forbindelse med en eventuel ansættelse.

Dine oplysninger opbevares i Percepcia / Høreklinikken.dk kontaktarkiv, hvor kun ledelsen har adgang med personligt password.

Percepcia / Høreklinikken.dk har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende IT-leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Percepcia / Høreklinikken.dk beskytter dine personoplysninger i henhold til de beskrevne foranstaltninger i nærværende persondatapolitik.

Sletning af data

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dem.

Vi gennemgår løbende vores behov for opbevaring af oplysninger, så vi ikke gemmer mere end højst nødvendigt.

Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger

Percepcia / Høreklinikken.dk beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod
uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Percepcia / Høreklinikken.dk har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler fortrolige persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.

For at undgå datatab tager Percepcia / Høreklinikken.dk løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Percepcia / Høreklinikken.dk underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Et evt. sikkerhedsbrud vil blive håndteret efter datatilsynets “Vejledning om håndtering af brud på persondatasikkerhed”.

Percepcia / Høreklinikken.dk sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Siden er sidst opdateret 28. maj 2019.